Willefondens mål är att alla
odiagnostiserade barn ska få en diagnos

Willefondens Föräldragrupp

The Undiagnosed - ett internationellt fotoprojekt mellan Willefonden/Wilhelm Foundation och Rick Guidotti Positive Exposure.
Willefondens föräldragrupp är ett nätverk för föräldrar till barn med odiagnostiserade sjukdomar. Föräldrarna har kontakt dels genom en sluten föräldragrupp på Facebook.

I Willefondens föräldragrupp är alla frågor välkomna stora som små och ingen fråga är fel eller löjlig att fråga. Vi delar med oss av glädjeämnen men även svåra problem, som drabbar familjer där ett barn har en odiagnostiserad sjukdom. I gruppen hålls en kärleksfull ton till varandra. Det är en stor lättnad att inte behöva förklara utan att alla vet och förstår!

Vilka får vara med i Föräldragruppen? Det enda kravet vi har är att du är förälder till ett barn eller ungdom med en odiagnostiserad sjukdom! Willefondens föräldraverksamhet kostar ingenting. Varmt välkommen till Föräldragruppen!

Föräldrahelg att ha ett barn som är odiagnostiserad

En gång om året har vi Willefondens föräldrahelg med föreläsningar. Willefonden tror
att kunskap ger föräldrarna en ökad förståelse till de odiagnostiserade sjukdomarna och därmed kraft och styrka att orka med vardagen!

På helgerna pratar vi mycket om att ha ett barn som är odiagnostiserad, var man kan söka diagnos och hur men även vad en diagnos kan innebär! Det kan även vara föreläsning om symtom som barn med odiagnostiserade sjukdomar kan ha. Vi har t. ex. haft barnneurolog Staffan Lundberg som föreläst om Epilepsi. Professor genetiker Ann Nordgren har varit med på alla helger. Hon föreläser om genetik och senaste helgen även lärde oss alla vad olika utredningar innebär. Sjuksköterska Margareta Lunde-Martinson Smartbojen föreläste om smärta hos barn som inte kan uttrycka sig, vilket var otroligt intressant och givande. Att ha ett svårt sjukt barn kan även innebära en stor psykisk press och en maktlöshet att inte kunna göra något vilket Marcus Westergren föreläste om.

Att träffa andra föräldrar som också har barn utan diagnos är en enormt viktig del. För många är det första gången de träffar andra i samma situation. Föräldrarna brukar säga att det får ”en ny familj” som de kan vända sig till under resten av året för stöd, vänskap o tips, vilket medför att de kan känner sig tryggare med barnets sjukdom.

En mycket omtyckt del är att föräldrarna får berätta med fotografier och video om sitt barn som inte har någon diagnos. Vi äter god mat och pratar om barnen till långt in på småtimmarna. Helgerna brukar vara en blandning av skratt och tårar.

Diagnostisering

Att inte ha någon diagnos innebär att ingen kan veta vad för medicin som kan hjälpa eller stjälpa eftersom man inte vet vad för fel barnet har. Men att få diagnos kan innebära att det finns eller det arbetas med att ta fram en ny mediciner som kan hjälpa. Dessa mediciner kan förhoppningsvis göra så att barnen får leva och i bästa fall bli friska!

För att kunna säga om sjukdomen är ärftlig behövs en diagnos. Det går inte heller att ta några prover på vare sig fostret eller barnet för att se om det kommer att utveckla en odiagnostiserad sjukdom eftersom man inte vet vad man ska leta efter - därför är en diagnos otroligt viktig. Även för släktingar är det viktigt med diagnos för först då kan man säga om de är bärare av sjukdomen eller inte!

Är ditt barn odiagnostiserat?

Är ditt barn odiagnostiserat?

Då är vårt råd att du ska be om en genetisk utredning till det universitetssjukhuset som barnet tillhör. Är barnet fortfarande odiagnostiserat trots att genetikerna på universitetssjukhuset utrett barnet?

I så fall anser Willefonden att barnet ska få en remiss till Karolinska-UDP. Ett UDP Undiagnosed Diseases Program enligt Dr Gahl's modell är som ett center för odiagnostiserade sjukdomar med alla tänkbara discipliner, som tillsammans försöker lösa de odiagnostiserade sjukdomar. Men förutom det så samarbetar samtliga UDP i världen med varandra och ingår i Undiagnosed Diseases Network International (UDNI) där information om nya sjukdomar och mutationer kommer att spridas innan det har blivit medicinska publikationer.

Den Åttonde Världskongressen
äger rum i Niemegen, Nederländerna

Willefonden har i dagsläget arrangerat sju Världskongresser för odiagnostiserade sjukdomar i samarbete med Dr Gahl och och värdlandets läkare. Willefondens/Wilhelm Foundation senaste kongress för de odiagnostiserade sjukdomarna var i New Delhi i Indien i april 2019 tillsammans med Dr Gahl och Prof. Puri. Wilhelm Foundation kallar vi fonden för utomlands.
Nästa kongress den åttonde äger rum i januari-februari 2020 i Niemegen, Nederländerna.
Den första Världskongressen hölls 2014 i Rom, andra 2015 i Budapest, tredjen Wien februari 2016, den fjärde i Tokyo november 2016. Den femte i Stockholm
på självaste Nobel Fourum 2017, sjätte 2018 i Neapel och den sjunde världskongressen i New Delhi 2019.

Till världskongresserna bjuds specialister in från hela världen. Kongressen hålls på olika platser med tanke på att sprida odiagnostiserade sjukdomar i respektive region.

Kongressen heter utomlands International Conference on Undiagnosed Diseases.
Viktigaste målet med kongressen är att sprida vetskap om UDP och UDNI för att få fler specialister att hjälpas åt at lösa de odiagnostiserade sjukdomarna. Ett mycket viktigt inslag på kongresserna är den att specialisterna tar upp sitt svåraste fall och ber om hjälp att lösa sjukdomens gåta! Dessa tre viktiga mål var precis vår intention med världskongresserna!

Unikt Internationellt Nätverk bildades

Ett Internationellt Nätverk för de Odiagnostiserade sjukdomarna bildades på Willefondens 1:a och 2:a Världskongress och internationellt heter nätverket Undiagnosed Diseases Network International (UDNInternational). Specialisterna anser att det är Willefondens förtjänst att nätverket har bildats, vilket vi självklart är mycket stolta över.

Medlemmarna i UDNInternational är specialister inom diagnostisering från hela världen. Det unika med nätverket är att deltagarna har åtagit sig att dela information med varandra för att hjälpa de odiagnostiserade patienterna.

Varför diagnos är betydelsefullt?

Det händer mycket nu inom diagnostisering! Även om ditt barn har genomgått genetisk utredning för något år sedan och ingen kunde ge ditt barn en diagnos då, så är det dags att söka igen. Varje år upptäcks ca 150 - 200 nya sjukdomar. Willefonden råder alla föräldrar som har ett sjukt barn som är utan diagnos att be om en genetisk utredning (igen)!

Det kan vara svårt att hitta rätt vart man ska söka för att utredas, därför tipsar vi föräldrar till barn med en odiagnostiserad sjukdom att gå med i Willefonden för att få senaste uppdateringarna. Se även under diagnostisering.

Willefondens världskongresser har lett till att specialisterna i Undiagnosed Diseases Network International (UDNI) samarbetar och gör allt för att kunna lösa de odiagnostiserade sjukdomarna! Vi erbjuder även föräldrar som varit med sitt barn på ett UDP men trots det saknar diagnos att lägga upp sitt odiagnostiserade barns medicinska redogörelse på UDNIs hemsida.

Undiagnosed Diseases Program UDP (Center för odiagnostiserade sjukdomar) medlemmar ingår i UDNI och inrättas nu i flera länder. Ett av Willefondens mål är att det ska finnas ett UDP i varje land. När ett nytt UDP startar innebär det att det kommer fler specialister till nätverket UDNI, där de tillsammans med de som redan är där försöker lösa de odiagnostiserade sjukdomarna. Det innebär att oavsett var ett UDP startar så hjälper de alla odiagnostiserade patienter i de länder som redan har ett UDP.
Willefondens Guldkant är till för barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom. Här gäller fortfarande hjärnsjukdomar!

Kravet vi har är att barnen har en odiagnostiserad hjärnsjukdom och att det är styrkt med ett nytt läkarintyg!
Länk till ansökningshandlingar finns här!

På grund av rådande ränteläge måste vi tyvärr meddela att
Guldkanten inte får vara dyr.

Ansöka om Guldkanten

Sätta att stödja Willefonden

Liv's Guldkants ansökan var en hundvalp, här har hundvalpen kommit hem till familjen

Följ Willefonden
på Facebook

Snälla visa gärna att du gillar Willefonden! Vi behöver ditt stöd
Willefondens pärlarmband 50 kr st
Har ditt barnbarn en odiagnostiserad sjukdom?
Då är du välkommen till Willefondens
Mor- och farföräldrargrupp!

"Guldarmband"
50 kr/st
Armbanden finns i många olika färger

Rundis, tack för att ni hjälper Willefonden
RareConnect global community

Swisha;
9005448
en gåva!

Bli Willefondens
volontär!

Willefonden är medlem i paraplyorganisationen för ovanliga sjukdomar i Europa. Utomlands kallas Willefonden för Wilhelm Foundation, varför det är Wilhelm Foundation som är medlem i EURORDIS.

Willefonden
i Media

För att Willefonden ska kunna fortsätta arbete mot målet att alla odiagnostiserade sjukdomar, som ännu inte är upptäckta av läkarvetenskapen ska lösas så behöver vi din hjälp!

Du kan stödja Willefonden genom att:

Varmt tack till våra företagsvänner:

Varmaste taack för att ni, G.Kinnvall AB, valt at bli Willefondens företagsvänner

Tack Brottbyhallens kunder, personal och familjen Rönn för att ni stödjer Willefonden på så många fantastiska sätt!

Tack snälla alla medarbetare och varmt tack familjen Rönn på Brottbyhallen! All er hjälp och stöd betyder enormt mycket för Willefonden! Ni för oss verkligen framåt mot en världskongress

Varmt tack till företagen nedan som samtliga stödjer Willefonden:

Medlem i NORD National Organization for Rare Disorder
Tusen tack Textalk för att ni sponsrar Willefondens webshop!
Ballou, tack för sponsring av hemsidan!
Tack SEB!
Tack Komikapp för att ni sponsrar Willefondens Guldkant
Stort varmt tack för att för att ni sponsrarar Willefonden och de odiagnostiserade barnen!
Stort varmt tack ICA Brottbyhallen för allt ni gör för Willefonden - det betyder enormt mycket för fonden!

Varmt tack Maxi ICA Stormarknad Bromölla för allt stöd till Willefonden!

Ge ett Gåvobevis !

Tusen tack Ica Supermarket i Sölvesborg för att ni stödjer Willefonden!

Varmt tack ICA Nära Brottbyhallen, Viktor Rönn med personal för allt ert stöd till Willefonden!

Varmt tack ICA Supermarket Sölvesborg för ert stöd till Willefonden!

Varmt innerligt tack till våra företagsvänner!

Tack Allduplo, för allt stöd och otroligt fina trycksaker!
Tack Kontorsnetto AB för att ni sponsrar Willefondens utskick!
Stort varmt tack för att ni är Willefondens företagsvän! Det betyder mycket för Willefondens arbete
Tusen tack Forensic Experts Scandinavia!
Stort varmt tack att Itsperfect Software Europe AB valt att vara Willefondens företagsvän!

Autogiro sponsras av
FortNox och SEB - stort tack!

Nyhetsbrevet sponsras av Kontorsnetto AB - stort tack!

The Undiagnosed - fotoprojekt

Willefondens Föräldragrupp
Undiagnosed Diseases Network International
Willefondens föräldragrupp!

Har du ett barn som har en odiagnostiserad sjukdom?
I föräldragrupp får du reda bl.a information om Willefondens föräldraträffar och vår senaste nyhet familjehelgen på Valjeviken.
Välkommen!

Hedra minnet av en närstående genom att skänka en minnesgåva. Willefonden skickar ett minnesbrev till de anhöriga.

Minnesgåva. Willefonden skickar ett Minnesbrev till de anhöriga
Willefondens världskongress
Medlem i Rare Voices Australia
Willefonden är medlem i Riksförbundet för Sällsynta Diagnoser
Läs Willefondens senaste nyhetsbrev!
Bli
månadsgivare!
Medlem i ICORD International Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs
Willefonden och den världsberömde fotografen Rick Guidotti Positive Exposure arbetar tillsammans i ett nytt globalt fotoprojekt - the Undiagnosed.

Projektet har flera aspekter dels belysa skönheten och mångfalden av de odiagnostiserade barnen! Vi vill också belysa att alla kan drabbas av en odiagnostiserad sjukdom oavsett var i världen du bor. En viktig uppgift är även att sprida information om de odiagnostiserade barnen och de odiagnostiserade sjukdomarna. Många vet inte att det existerar sjukdomar som inte är upptäckta av läkarvetenskapen. Undiagnosed Diseases Program (UDP), Undiagnosed Diseases Network International UDNI och våra världskongresser är också mycket viktiga att sprida till läkare, forskare men även till allmänheten!

Samtidigt hoppas vi att det kan leda till att några av de medverkande barnen får en diagnos eftersom vi kommer att ha en fotoutställning på varje världskongress, där vi även redogör för barnens medicinska historia i ett häfte som delas ut till samtliga specialister.